Brøyting til hytteområdet

Velforeningen administrerer brøytekonto for brøyting fra Máreveadji til andre siden av Goršjohka bru for hytteeierne.

For tiden er det 12 hytter som er berørt. Hytteeierne bidrar med en egenandel, og velforeningen bidrar med kr 2.000,- Egenandelen avhenger av hvilken pris brøytingen har. Ordningen forutsetter at alle hytteeier bidrar og at egenandelen innbetales før vintersesongen.

Ekstra informasjon