Innkalling til årsmøte 2014

Tid: Fredag 21.3.2014 kl. 19.00

 

Sted: Lasedeadji/Myreng hos Anarjohka utmarksturisme(Ole Georg Balto

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettige

 2. Valg av møteleder/ordstyrer, møtereferent og 2 medlemmer for protokollunderskriving

 3. Godkjenning av årsmelding 2013

 4. Godkjenning av regnskap 2013

 5. Godkjenning av budsjett 2014, årsplan 2014  og valg av arrangementsansvarlige

 6. Valg av verv

  1. Styreleder for 2 år

  2. Nestleder for styret  2 år

  3. Styremedlem for 2 år

  4. 2 varamedlemmer for 2 år

  5. Revisor

  6. Materialforvalter

  7. Valgkomite, 3 medlemmer

 7. Innkomne saker

   

  Saker til årsmøtet sendes til styret senest 1 uke - 7 dager - før årsmøtet.

   

  Det vil bli servert middag til medlemmene

 

Ekstra informasjon