Innkalling til årsmøte 2016

Anarjogaleagi biras/Anarjodalens velforening avholder årsmøte 26. februar 2016 kl. 18.00 på kantina/spisestue på Kapro i Karasjok.

 

Det vil bli servert kaffe, kake og frukt under møtet. Kl. 21.00 har vi fellesmiddag. Middag har vi bestilt på Kjells kafe men har ikke fått avklart det enda. Hvis det blir endring, så vil jeg komme tilbake til det i etterkant. 


  Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste og antall stemmeberettige.
2. Valg av møteleder/ordstyrer, møtereferent og 2 medlemmer for protokollunderskriving
3. Godkjenning av årsmelding for 2015
4. Godkjenning av regnskap for 2015
5. Budsjett for 2016
6. Godkjenning av årsplan og valg av arrangementsansvarlige
7. Brøyting av Anarjokveien på øversiden av Maridalen
8. Valg av veikomite
7. Innkomne saker jfr. vedtektene § 4 saker som medlemmene ønsker ksal behandles på årsmøte, skal være hos styret innen 1 uke før årsmøtet
8. Valg

Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte.

Alle er stemmeberettiget på årsmøte når kontingent for 2016 er betalt. Kontingent betales til konto 7593 05 02138 eller at kontingenten betales på årsmøte. 

For å nyte livet fullt ut er det betydelig å være sunn. Hvordan kan medikamenter hjelpe deg? Det finnes variant effektive behandlingsalternativer tilgjengelig i fjor. Mange amerikanske statsborgere spør om "http://viagra-norge.biz/billig-viagra.html". Planlegger du å kjøpe legemidler, som Viagra, online? Hvilken medisin behandler mannlig impotens? Hva er den beste informasjonen du må vurdere om "spare penger på Viagra"? Ikke glem, tenk på "Billig Viagra". Selv om sex ikke er avgjørende for god helse, er det tydeligvis bra for deg. Ikke hold utdaterte legemiddel. Ta Viagra til din lokale apotekets butikk som vil avhende dem for deg.

Ekstra informasjon