Innkalling til årsmøte 2015

Fredag 6.3.2015 kl. 17.00

Sted: Kjells kafe

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettige

 2. Valg av møteleder/ordstyrer, møtereferent og 2 medlemmer for protokollunderskriving

 3. Godkjenning av årsmelding 2014

 4. Godkjenning av regnskap 2014

 5. Godkjenning av årsplan og valg av arrangementsansvarlige

 6. Godkjenning av budsjett 2015

 7. Valg av verv

  1. Styreleder

  2. Nestleder

  3. 2 Styremedlemmer og 3 varamedlemmer

  4. Revisor, Materialforvalter og valgkomite(3 medlemmer)

 8. Innkomne saker

  1. Justering av medlemskontigent, alder på barn økes til 18 år.

  2. Brøyting, nye brøytetilbud vurderes og ny egenandel må beregnes.

Saker til årsmøtet sendes til styret senest 3 dager, tirsdag,  før årsmøtet.

Det vil bli servert middag til medlemmene under årsmøtet, gi tilbakemelding på om du kommer slik at maten kan beregnes.

For å nyte livet fullt ut er det betydelig å være sunn. Hvordan kan legemidler hjelpe deg? Det finnes variant effektive behandlingsalternativer tilgjengelig i fjor. Mange amerikanske innbyggere spør om "http://viagra-norge.biz/billig-viagra.html". Planlegger du å kjøpe legemidler, som Viagra, online? Hvilken medisin behandler mannlig impotens? Hva er den beste informasjonen du må anser om "spare penger på Viagra"? Ikke glem, tenk på "Billig Viagra". Selv om sex ikke er avgjørende for god helse, er det tydeligvis bra for deg. Ikke hold utdaterte rettsmidler. Ta Viagra til din lokale apotekets butikk som vil avhende dem for deg.

Ekstra informasjon