Innkalling til årsmøte

Fredag 22.februar kl.18.00 på Biepmu gatekjøkken

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettige
 2. Valg av møteleder/ordstyrer, møtereferent og 2 medlemmer for protokollunderskriving
 3. Godkjenning av årsmelding 2012
 4. Godkjenning av regnskap 2012
 5. Godkjenning av årsplan og valg av arrangementsansvarlige
 6. Godkjenning av budsjett 2013
 7. Valg av verv for 2013
  1. Styreleder
  2. Kasserer
  3. Sekretær
 8. Innkomne saker

 Årsplan 2013

 

Ekstra informasjon