Årsplan 2011

Årsplan for 2011 ble vedtatt på medlemsmøte 12.5.2011. For 2011 er det planlagt 6(7) arrangement.

  1. Skjærtorsdag: Påskearrangement: Arrangementet er gjennomført
  2. 28.5.2011: Dugnad Jeakkeguolbanjávri: Lage platting(4x7) for telt(3x6m). Øyvind lager materialliste. Vedhogging. Ellers vedlikehold og reparering. En standplass må såes. Grilling: Olaug organiserer matinnkjøp.
  3. 12.6.2011: Feltskyting 12.6 Folk til matlaging/-salg: Sverre Nikkinen er ansvarlig. Loddsalg organiseres av Alf Øyvind. Det settes pengepremie på 500kr.
  4. 19.6.2011: Kirkesøndag 19.6: Kokk:Eli Nedredal
  5. 2.7.2011: Notfiske i Ráitejávre: Åge Olsen organiserer, med forbehold om dato.
  6. Til høsten: Lage gapahauk hvis det blir tildelt midler Eventuelt vedlikehold av Čahppesjohkagammen. Avhenger av tilbudet fra Karasjok Kommune.
  7. Romjula: Juletrefest. Behandles på medlemsmøte senere i år.

Ekstra informasjon