Medlemsmøte 12.5.2011

Innkalling til medlemsmøte/miellahttu čoahkkin, Onsdag/gaskavahkku 12. 05, kl/dii 18.00 på kulturhuset/kulturviesus.

Saker til behandling/áššit:
1. Årsplan/jahkeplána
2. Dugnadsplan/nuvttábargu
3. Eiendoms og bruksrett/oamastan- ja geavahanvuoigatvuođat -
Finnmárkkukommišuvnna bargu/Finnmarkskommisjonens arbeid.
4. Festetomt – Fefo.

Velkommen/Bures boahtin!
Gáfestallan/kaffe servering.

styret

Ekstra informasjon