Tilbud om istandsetting av gammene ved Cáhppesjohka.

Det er kommet tilbakemelding/svar fra kommunen v/Nils Aslak Boine, den 30.11.10, angående skrivet om Čáhppesjohka gammene. Viser til medlemsmøte sak 8/10, den 25.11.
high quality faux christian louboutin men shoes Replica Christian Louboutin shoes copy christian loubitons

Refererer utdrag fra skrivet:

“Kommunen takker for tilbudet. Vi er interessert i å få tilbud fra dere på istandsetting av disse to gammene. Før vi tar standpunkt til Deres tilbud, tillater vi å be om tilbud på istandsetting av gammene”.
Anarjogaleagi Biras medlemmer oppfordres

herved om å komme med tilbud om istandsetting

av gammene ved Cáhppesjohka. Tilbudet må

være styret i hende før 1. februar 2011.
Undertegnede kan gi flere opplysninger angående dette, mob. 95732424.
Med hilsen
Ole Georg Balto
leder

 

Ekstra informasjon